Avbeställningsskydd

Avbeställningsförsäkring genom Gouda

GRUNDTÄCKNING
Hummingbird AB med varumärket Viva Italia har ett fast pris för denna försäkring: (Per/person)
0 – 15 000 kr = 350 kr
15 000 – 30 000 kr = 550 kr
30 000 – 45 000 kr = 750 kr
Över 45 000 kr = 950 kr

Vår Avbeställningsförsäkring täcker bland annat om du måste avbeställa
din resa på grund av att:
• du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
• någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
• det uppstår brand eller inbrott i din bostad
• du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
• du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
• du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
• du ligger i skilsmässa
Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilken gör att du istället för att
avbeställa din resa, bokar om den.

TILLÄGG
Resans syfte och delarrangemang i resan
Du har möjlighet att utöka försäkringsskyddet om ett sådant behov finns. Genom tillägg kan du utvidga ditt försäkringsskydd så att försäkringens täckning
passar just dig. Tilläggen tecknas tillsammans med grundtäckningen.
RESANS SYFTE (+2 %)
Om resan har ett specifikt syfte som t.ex. att fiska, spela golf eller bergsklättra
kan ett skadat finger innan utresa ödelägga semesterplanerna. Lika gäller om
du bokat in en konsert, och konserten blir inställd innan avresan. Med tillägget
resans syfte får du en avbeställningsförsäkring som täcker om du inte kan
delta i resan som planerat.

 

Kontakta Oss

Viva Italia är specialiserade på mindre och större grupper till Italien. För att hantera din förfrågan ska ni vara minst 10 deltagare.