Trygghetsgaranti

Trygghetsgaranti 

Trygghet vid strejker, snökaos, askmoln och andra oförutsedda händelser
När du bokar din paketresa hos Hummingbird AB med varumärket Viva Italia får du alltid en trygghetsgaranti som innebär att du får ersättning för förlorade resdagar om resan behöver kortas ner eller ställas in på grund av t ex strejk, snökaos, askmoln, svin-/fågelinfluensautbrott etc. Skulle ett hotell eller flygbolag gå i konkurs så garanterar vi att våra gäster får annan likvärdig tjänst eller ersättning.

De flesta resor löper ju utan några problem. Men bara de senaste två åren så har vi haft en mängd strejker, snökaos, askmoln och orkaner som påverkat framförallt flyget. Då har våra gäster fått full kompensation för förlorade resdagar.

Resegaranti

Vi har givetvis ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Hummingbird AB med varumärket Viva Italia är medlem i SRF – Svenska Resebyråföreningen. Arrangör för Vivas Italias resor är Hummingbird AB. Vissa av de individuella resorna arrangeras av Prima Travel AB. 

”Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfarna samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler och företaget kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat”. 

Avbeställningsförsäkring

Dessutom är det bra att lägga till en Avbeställningsförsäkring:

GRUNDTÄCKNING

Hummingbird AB med varumärket Viva Italia har ett fast pris för denna försäkring: (Per/person)

0 – 15 000 kr = 350 kr
15 000 – 30 000 kr =  550 kr 
30 000 – 45 000 kr =  750 kr
Över 45 000 kr  =    950 kr

Vår Avbeställningsförsäkring täcker bland annat om du måste avbeställa
din resa på grund av att:
• du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
• någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
• det uppstår brand eller inbrott i din bostad
• du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
• du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
• du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
• du ligger i skilsmässa
Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilken gör att du istället för att
avbeställa din resa, bokar om den.

TILLÄGG
Resans syfte och delarrangemang i resan
Du har möjlighet att utöka försäkringsskyddet om ett sådant behov finns. Genom tillägg kan du utvidga ditt försäkringsskydd så att försäkringens täckning
passar just dig. Tilläggen tecknas tillsammans med grundtäckningen.
RESANS SYFTE (+2 %)
Om resan har ett specifikt syfte som t.ex. att fiska, spela golf eller bergsklättra
kan ett skadat finger innan utresa ödelägga semesterplanerna. Lika gäller om
du bokat in en konsert, och konserten blir inställd innan avresan. Med tillägget
resans syfte får du en avbeställningsförsäkring som täcker om du inte kan
delta i resan som planerat.

FÖRSÄKRA HELA ELLER DELAR AV DIN RESA
FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER
VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER DELARRANGEMANG I RESAN (+5 %)
Med tillägget delarrangemang i resan kan du försäkra en specifik förutbetald
aktivitet/delarrangemang som du har planerat att delta i under din resa.
Försäkringen gäller om du t.ex. drabbas av en öroninflammation efter att
resan påbörjats som omöjliggör deltagande i den förutbetalda dykkursen. En
avbeställningsförsäkring slutar normalt att gälla när du påbörjar din resa, men
med detta tillägg till grundtäckningen försäkrar du även din aktivitet/
delarrangemang som ligger en tid in i din resa.

 

Kontakta Oss

Viva Italia är specialiserade på mindre och större grupper till Italien. För att hantera din förfrågan ska ni vara minst 10 deltagare.