Svartlistade flygbolag

Förteckning över svartlistade flygbolag
Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag, som inte uppfyller centrala säkerhetskrav (EG förordningen 2111/2005). Flygbolagen har därmed helt förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luft-rum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner.

Länk till uppdaterad lista

 

 

 

 

Kontakta Oss

Viva Italia är specialiserade på mindre och större grupper till Italien. För att hantera din förfrågan ska ni vara minst 10 deltagare.